Podsjećamo! Određen rok o duljini studiranja za studente upisane prije 2005/06

22.05.2009.

Studenti magistarskih studija koji su se prestali izvoditi obvezni su završiti studij i obraniti magistarski rad najkasnije do 30. rujna 2009.! Konkretno, ova odluka odnosi se na studente od 1 – 9 generacije PSP-a. Odluku fakultetskog vijeća ponavljamo u cijelosti:
Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na sjednici održanoj u lipnju 2008. donijelo je odluku kojom se studentima upisanima na poslijediplomske studije prije akademske 2005./2006. odobrava završetak studija prema studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa na prvu godinu studija i prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.