Obranjen završni rad

16.10.2009.

Danas (16.10.2009.) je Katica Križanović, studentica 11. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, s uspjehom obranila završni rad pod nazivom: “Izazovi menadžmenta malih poduzeća u suvremenim gospodarskim uvjetima kroz primjere iz prakse” i stekla akademski naziv – sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom: prof.dr.sc. Marijan Karić, predsjednik te prof.dr.sc. Stipan Penavin i prof.dr.sc. Nataša Šarlija, članovi povjerenstva. Katici želimo još puno poduzetničkih uspjeha! Čestitamo!