Obrana završnog rada na Poslijediplomskom studiju Poduzetništvo: Monika Ežbegović

11.10.2017.

Monika Ezbegovic obrana 10102017_webMonika Ežbegović, studentica 10. generacije Poslijediplomskog studija Poduzetništvo, stekla je akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Pred stručnim Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc.Slavica Singer (predsjednica), doc.dr.sc. Anamarija Delić (mentor), izv. prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka (član) i Tihana Koprivnjak (zapisničar), Monika je obranila završni rad naslovljen “Značaj okruženja za poduzetničke inicijative. Obrana završnog rada održana je u utorak, 10.10.2017. godine. Monici želimo puno uspjeha na privatnom i poslovnom planu! Čestitke!