Obrana završnog rada: Marijana Škara Ivković

31.10.2017.

Marijana Skara Ivkovic obrana 30102017Marijana Škara Ivković, studentica 14. generacije Poslijediplomskog studija Poduzetništvo, stekla je akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Marijana je obranila završni rad naslovljen: “Poslovni plan kao alat za smanjenje rizika u poslovanju” pred stručnim Povjerenstvom u sastavu:  doc.dr.sc. Anamarija Delić (predsjednica), izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka (mentorica), doc.dr.sc. Marina Stanić (članica) i Tihana Koprivnjak (zapisničarka). Obrana završnog rada održana je u ponedjeljak, 30.10.2017. godine. Marijani želimo puno uspjeha na privatnom i poslovnom planu! Čestitke!