Obrana završnog rada Ivane Orban

20.07.2020.

Ivana Orban obrana 17072020Ivana Orban, studentica 14. generacije PSP-a, nova je sveučilišna specijalistica poduzetništva (univ.spec.oec.). Ivana je uspješno obranila završni rad pod naslovom “POKRETANJE POSLOVNOG POTHVATA OTVARANJEM FRANŠIZNE PRAONICE RUBLJA ”. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednik, izv. prof.dr.sc. Mirela Alpeza, član i izv. prof.dr.sc. Aleksandar Erceg, član i mentor. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 17.07.2020.