Obrana doktorske disertacije Katarine Štavlić

16.12.2016.

Stavlic obranaKatarina Štavlić, univ.spec.oec., studentica 1. generacije Međunarodnog poslijediplomskog interdisciplinarnog međusveučilišnog doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost, novi je doktor znanosti (dr.sc.).

Uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „ČIMBENICI USPJEŠNOSTI MIKRO PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ“. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, predsjednik, prof.dr.sc. Marijan Karić, član i mentor te izv. prof.dr.sc. Davor Vašiček, član. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 14. prosinca 2016. Čestitamo!