Objavljena engleska verzija GEM izvješća za 2017. godinu

05.02.2019.

gem-eng-2018Na stranicama Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) objavljena je engleska verzija GEM izvješća za 2017. godinu.

What makes Croatia a (non)entrepreneurial country? GEM Croatia 2017

CEPOR od 2002. godine provodi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje za Hrvatsku. GEM je najveće svjetsko istraživanje poduzetničke aktivnosti, koje je 1999. godine pokrenulo deset najrazvijenijih zemalja, a koje vodi konzorcij nacionalnih timova pod vodstvom London Business School iz Londona i Babson College iz Bostona. Od tada se broj uključenih zemalja povećao na 60tak zemalja u 2016. godini, čime je obuhvaćeno 69,2% svjetske populacije i 84,9% svjetskog bruto domaćeg proizvoda.

GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost na individualnoj razini (uzorak ispitanika za Hrvatsku: 2000) i poduzetničku okolinu kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). GEM projekt godišnje objavljuje indikatore ukupne poduzetničke aktivnosti i poduzetničke okoline, u obliku izvještaja globalnih rezultata (svih uključenih zemalja) te izvještajem za svaku pojedinu zemlju.

Rezultate GEM istraživanja koriste međunarodne institucije (EU, Svjetska banka, OECD, EBRD) i vlade u oblikovanju svojih politika prema poduzetništvu (od regulatornog okvira pogodnog za pokretanje poslovnih pothvata i rast malih i srednjih poduzeća, jačanja inovativnog kapaciteta malih i srednjih poduzeća do obrazovanja i pristupa financijskim izvorima). GEM istraživanje za Hrvatsku postalo je nezaobilazni izvor informacija nositeljima politika na nacionalnoj razini i brojnim međunarodnim institucijama u oblikovanju politika, programa i instrumenata kojima interveniraju u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline.

GEM Hrvatska istraživački tim:

  • dr.sc. Slavica Singer – voditeljica tima, professor emeritus, voditeljica UNESCO Katedre za poduzetništvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
  • dr.sc. Nataša Šarlija, redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
  • dr.sc. Sanja Pfeifer, redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
  • dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, izvanredna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku