Objavljeno izvješće GEM Hrvatska 2016

03.05.2017.

GEM 2017 naslovna

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje najveće je svjetsko istraživanje poduzetništva temeljeno na prikupljanju primarnih podataka od reprezentativnog uzorka odrasle populacije i izabranih eksperata pomoću standardiziranih upitnika. Istraživački rezultati omogućavaju izgradnju baze podataka koja je postala nezaobilazna podloga za uvid u stanje poduzettničkog profila pojedine zemlje, zbog teorijski utemeljenog pristupa i aktualizacije kroz godišnje praćenje promjena.

GEM istraživački tim sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku (Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer i Sunčica Oberman Peterka) i CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva vode ovo istraživanje od 2002. godine.

U nastavku možete pristupiti izvješću Što čini hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2016

GEM Hrvatska 2016