Obavijest o upisima na doktorski i specijalistički studij

16.07.2013.

I. Upis 3. generacije međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ u akademskoj godini 2013./2014. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.).

Program izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

u suradnji sa

Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo

Voditeljica studija: Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Doktorski studij se organizira u trajanju od 6 semestara; ECTS: 180

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

II. Upis 8. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija „Poduzetništvo“ u akademskoj godini 2013./2014. (17. generacije poslijediplomske razine obrazovanja iz poduzetništva) za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni/a specijalist/specijalistica poduzetništva (univ.spec.oec.).

Voditeljica studija: Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Poslijediplomski specijalistički studij se organizira u trajanju od 3 semestra; ECTS: 90

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Na međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati studenti:

– koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
– koji su završili sveučilišne studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
– koji su završili diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
– koji su završili diplomske studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
– koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta

Dokumenti za prijavu:

– diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
– prijepis ocjena
– preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
– domovnica ili dokaz o državljanstvu
– rodni list
– dvije fotografije (4×6)
– životopis
– preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti na telefon:
031/ 224 467 ili na web adresi: https://www.ices.hr/