Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Jelene Šišare

21.11.2022.

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-62) od 14. studenoga 2022. godine, doktorandica poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

Jelena Šišara, univ. spec. oec.
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„FAKTORI UTJECAJA NA PRISTUP IZVORIMA FINANCIRANJA I USPJEŠNOST MIKRO I MALIH PODUZEĆA“

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, izvanredni profesor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, član

Za zamjenike člana Povjerenstva za javnu obranu doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, redovita profesorica u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, redovita profesorica u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije doktoranda Jelene Šišara, univ. spec. oec. održat će se u utorak 29. studenoga 2022. godine s početkom u 13:00 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek.

PREDSJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA
Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus