Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Charlesa Richarda Planta

21.11.2022.

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-63) od 14. studenoga 2022. godine, doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

Charles Richard Plant
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS“

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Nataša Šarlija, redovita profesorica u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Josip Mesarić, redoviti profesor u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku u mirovini, član
  3. prof. dr. sc. Antti Paasio, professor emeritus Turku School of Economics, Finland, član

Za zamjenike člana Povjerenstva za javnu obranu doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, redovita profesorica u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, redovita profesorica u trajnom izboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije doktoranda Charlesa Richarda Planta održat će se u četvrtak 1. prosinca 2022. godine s početkom u 13:00 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek.

PREDSJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA
Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus