Novi rok za stipendije PSP-a

29.09.2011.

S obzirom na nove mogućnosti stipendiranja koje su se javile u sklopu poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo novi rok za podnošenje prijava je 10.10.2011. Stipendije su namjenjene za sufinanciranje troškova školarina studenata 15. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo za akademsku godinu 2011/12. Školarina za cjelokupni program iznosi 32.000,00 kuna, a sufinancirat će se u visini od 50-80% ovisno o rangiranju temeljenom na kriterijima za dodjelu stipendija. Kriteriji za dodjelu i potrebna prijavna dokumentacija ostaje ista, a više o tome pročitajte ovdje.