Novi magistri znanosti s PSP-a

13.04.2011.

Održane su nove obrane magistarskih radova. Magistrima znanosti postali su Kristina Vilček, studentica 3. generacije i Tomislav Banović, student 4. generacije PSP-a. Kristina je obranila magistarski rad pod naslovom “Razvijanje poslovne ideje u uspješan poduzetnički pothvat”, a Tomislav rad pod naslovom “Outsourcing – način poduzetničkog jačanja ključnih procesa poduzeća”. Radovi su obranjeni 13.04.2011. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.