Nove uspješne obrane magistarskog i završnog rada

19.07.2010.

Danas (19.07.2010.) su na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s uspjehom dva studenta PSP-a obranili svoje magistarske i završne radove. Prvo je obrani pristupio Vladimir Grebenar, student 11. generacije te obranio završni rad pod naslovom “Konceptualni okvir poduzetničkog ponašanja i primjeri iz prakse”. Potom je student 7. generacije, Davor Vlašić, pristupio obrani magistarskog znanstvenog rada pod naslovom “Upravljanje troškovima u funkciji poslovnog odlučivanja u malim i srednjim poduzećima”. Čestitamo!