Nova posjeta američkih studenata EFOS-u

07.01.2009.

U periodu od 07-15.01.2009. godine, na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku gostuje skupina od 18 studenata sa University of Illinois, SAD. Suradnja između osječkog sveučilišta s jednim od najprestižnijih američkih sveučilišta Universitiy of Illinois at Urbana-Champaign, započela je u siječnju 2008., kada je grupa od 24 američka studenta posjetila naše sveučilište. Tokom 10-dnevnog boravka sudjelovali su u nastavi, ali se i upoznali s radom niza institucija koje doprinose poticanju poduzetništva i samozapošljavanju (Centar za poduzetništvo, BIOS, NOA -štedno kreditna zadruga…). Za vrijeme ovogodišnje posjete američki studenti raspoređeni su u timove sa studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te zajednički rade na konkretnim problemima osam osječkih malih poduzeća.