Negotiating Academy Europe London

26.09.2005.

Negotiating Academy Europe je najpoznatija institucija koja izučava temu poslovnog pregovaranja u Velikoj Britaniji i bavi se savjetovanjem tvrtki o pitanjima poslovnog pregovaranja, spajanja i preuzimanja. Tijekom lipnja, mr.sc. Ljerka Sedlan Konig je pohađala program obuke iz poslovnog pregovarabja koji je dio programa obuke licenciranog predavača Negotiating Academy Europe u Londonu. Ovaj vrlo praktičan program obuke bio je namjenjen iskusnim predavačima, a bavio se zahtjevnim pregovaračkim situacijama u poslovnom okruženju. Nešto više o tome možete saznati na http://www.negotiationeurope.com/ .