Natječaj za upis nove generacije PS Poduzetništvo

12.11.2004.

Poslijediplomski studij Poduzetništvo raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski znanstveni studij Pooduzetništvo, koji je objavljen u javnim glasilima u subotu 13.11.- Glas Slavonije, Večernji list, i srijedu 17.11.- Jutarnji list. Tekst natječaja prenosimo u cjelosti u nastavku. N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski znanstveni studij

PODUZETNIŠTVO

Magistarski studij: EKONOMSKE ZNANOSTI

9. generacija (šk.god.2004/2005)

Voditeljica prof. dr. sc. Slavica Singer

NEKA ZNANJE BUDE VAŠA KONKURENTSKA PREDNOST

nekonvencionalni studij za one koji traže:

• osobni i profesionalni razvoj za poduzetničko djelovanje
• obrazovanje kroz praktične projekte i stvarnosti malih i srednjih poduzeća
• prilike za kreativnost i inovativnost

Mjesto održavanja: Osijek
Početak studija: ožujak 2005.

Uvjeti upisa u studij su:

• završen ekonomski fakultet
• završen drugi sveučilišnim studij, uz polaganje određenih diferencijalnih ispita prema odluci Vijeća poslijediplomskog studija
• uspjeh u dodiplomskoj nastavi izvrstan i vrlo dobar – prosjek ocjena minimalno 3,51
• poznavanje engleskog jezika
• osnovna znanja o primjeni računala (Windows, web, e-mail)

Pristupnik treba priložiti:

– ovjerenu kopiju diplome o završenom studiju VII/I
– ovjereni prosjek ocjena dodiplomskog studija – minimalono 3,51
– ovjerena kopija domovnice i rodnog lista
– dvije fotografije (4×6 cm)
– odluku poduzeća ili organizacije o plaćanju troškova (ako pravne osobe plaćaju troškove upisa)
– osobno potpisanu izjavu (ako plaća sam pristupnik)

Obaveze kandidata pri upisu:

• pismena provjera znanja engleskog jezika
• testiranje osnovnih znanja o primjeni računala ( Windows, web, e-mail )
• esej i intervju o motivima upisa na poslijediplomski studij Poduzetništvo

Poslijediplomski magistarski studij traje četiri semestra i usmjeren je na stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti.

Školarina: 30.000,00 kuna

Pravne osobe plaćaju unaprijed cijeli iznos, a pristupnici koji sami plaćaju naknadu za obrazovanje mogu platiti iznos odjednom , u obrocima i to: 40% naknade prilikom upisa, te daljnjih 20 % prilikom upisa u svaki sljedeći semestar ili osiguranom kreditnom linijom. Fakultet u suradnji sa zakladom “Zoran Krampač” može osigurati kreditnu liniju za pokriće dijela školarine pristupnika.

Prilikom upisa pristupnici prilažu potvrdu o obavljenoj uplati. Upisnina se uplaćuje na žiro račun 2484008-1100420630 ( poziv na broj: 02 200025-JMBG)

Natječaj je otvoren do 15. siječnja 2005. godine. Broj polaznika je ograničen.

Za sve obavijesti kandidati se mogu obratiti na telefon 031 22 44 67 (Mirta Matešić, koordinator programa); 031 22 44 21 (Blaženka Čupić, voditelj studentske referade). Sve potrebne informacije o studiju nalaze se na web adresi: www.psp.efos.hr

EKONOMSKI FAKULTET O OSIJEKU