Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2016./2017. godini

08.07.2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Lj. Gaja 7, Osijek

raspisuje

NATJEČAJ

 

za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2016./2017. godini

 1. Financije i bankarstvo
 2. Marketing posebnih područja
 3. Organizacija i menadžment
 4. Poduzetništvo
 5. Računovodstvo, revizija i analiza
 6. Upravljanje ekonomskim razvojem

 

Na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati studenti, koji su:

 • Završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij („prije Bolonje“) iz područja društvenih znanosti, ekonomskog smjera
 • Završili preddiplomski studij i sveučilišni diplomski studij (ili integrirani studij) iz područja društvenih znanosti, ekonomskog smjera i time stekli minimalno 300 ECTS-a
 • Završili četverogodišnji sveučilšni dodiplomski studij („prije Bolonje“) iz drugih područja znanosti uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • Završili preddiplomski studij i sveučilišni diplomski studij (ili integrirani studij) iz drugih područja i time stekli minimalno 300 ECTS-a, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • Završili stručni specijalistički diplomski studij i time ostvarili minimalno 300 ECTS-a, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita (ovisno o smjeru studija)

Uz prijavu treba priložiti:

 • Ispunjen obrazac i prijavu (koji se nalazi na web stranicama svakog od navedenih studija)
 • ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemene visokoškolske kvalifikacije
 • prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • životopis
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Potrebnu dokumentaciju potrebno je poslati preporučeno na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
(s naznakom za koji studij)
Trg Lj. Gaja 7
31000 Osijek

Više informacija možete dobiti u Referadi poslijediplomskih studija:

mr.sc. Slobodanka Stjepanović, voditeljica referade
e-mail: sstjepa@efos.hr
tel: +385 31 22 44 98

ili na web stranici: http://www.efos.unios.hr/nastava/poslijediplomski-specijalisticki-studij/