Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

03.11.2014.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za upis 8. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija „Poduzetništvo“ u akademskoj godini 2013./2014. (17. generacije poslijediplomske razine obrazovanja iz poduzetništva) za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni/a specijalist/specijalistica poduzetništva (univ.spec.oec.).

Akademska nositeljica: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Voditeljica studija: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Poslijediplomski specijalistički studij se organizira u trajanju od 3 semestra; ECTS: 90

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati studenti:

 • koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • koji su završili sveučilišne studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • koji su završili diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • koji su završili diplomske studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta

Dokumenti za prijavu:

 • diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
 • prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dvije fotografije (4×6)
 • životopis
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti na telefon: 031/ 224 467, putem emaila: info@ices.hr, ili na web adresi: https://www.ices.hr/

 

Predviđeni početak nastave: jesen 2014. godine.