Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

17.02.2014.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 3. generacije međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“  u akademskoj godini 2013./2014. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.).

Program izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES)

u suradnji sa

Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo

Akademska nositeljica: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Voditeljica studija: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Doktorski studij se organizira u trajanju od 6 semestara; ECTS: 180

Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati studenti:

 • koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • koji su završili sveučilišne studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • koji su završili diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • koji su završili diplomske studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta

Dokumenti za prijavu:

 • diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
 • prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dvije fotografije (4×6)
 • životopis
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti na telefon: 031/ 224 490, putem emaila: info@ices.hr ili na web adresi: https://www.ices.hr

Predviđeni početak nastave: proljeće 2014. godine.