Natječaj za upis na doktorski studij “PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST”

19.07.2016.

Poduzetnistvo i inovativnost

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 4. generacije međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.).

I

1. Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES) u suradnji s Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo.

 2. Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje ekonomije.

 

UVJETI UPISA:

II

Pravo upisa na Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST studenti koji imaju:

  • završen odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
  • završen sveučilišni studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • završen diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
  • završen diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • studenti koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta.

III

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

1. Popunjeni prijavni obrazac
2. diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
3. ovjereni prijepis ocjena
4. preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
5. domovnica ili dokaz o državljanstvu
6. dvije fotografije (4×6 cm)
7. životopis
8. esej o motivaciji za upis (jedna stranica teksta)
9. preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“, na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31 000 Osijek

Rok za podnošenje prijave je 30. rujna 2016.

 

IV

Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija

Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ iznosi 95.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta:  IBAN HR43 2500 0091 1020 1337 6  poziv na broj: (02) 230200-OIB ili datum rođenja.

Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 16.000,00 kn prilikom upisa na studij + 16.000,00 kn do kraja I. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u II. godinu + 16.000,00 kn do kraja II. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u III. godinu + 15.000,00 kn do kraja III. godine

V

Odabir polaznika:

Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog savjetnika/voditelja istraživačkog rada. Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

VI

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na:

e-mail: kkrizanovic@ices.hr
telefon: 031/224-490

Informacije o Međunarodnom međusveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST objavljene su na Internet stranici www.ices.hr. Direktan link na doktorski studij: https://www.ices.hr/doktorski-studij/ .

 

Prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus