Natječaj za upis na doktorski studij “PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST” i specijalistički studij “PODUZETNIŠTVO”

05.10.2015.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

RASPISUJE

NATJEČAJ I.
za upis 4. generacije
 međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.).

Program izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES)
u suradnji s
Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo

Doktorski studij organizira se u trajanju
od 6 semestara; ECTS: 180

Akademska nositeljica:
prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

Voditeljica studija:
izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 

NATJEČAJ II.
za upis 9. generacije
 poslijediplomskog specijalističkog studija „PODUZETNIŠTVO“ (18. generacija poslijediplomske razine obrazovanja iz poduzetništva) za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni specijalist poduzetništva (univ.spec.oec.).

Poslijediplomski specijalistički studij organizira se u trajanju
od 3 semestara; ECTS: 90

Akademska nositeljica:
prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

Voditeljica studija:
izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Studij je namijenjen svima koji žele inovativno, proaktivno i poduzetno upravljati procesima u privatnom i poslovnom životu.

Na međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski i poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati studenti:

  • koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomija i pravo
  • koji su završili sveučilišne studije u četverogodišnjem trajanju koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • koji su završili diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomija i pravo
  • koji su završili diplomske studije koji ne spadaju u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti na telefon: 031/224 490031/224 467 ili na web adresi: www.ices.hr