Natječaj za upis 11. generacije međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“

18.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Ekonomski fakultet u Osijeku Trg Ljudevita Gaja 7 31000 Osijek

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 11. generacije međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija  „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ u akademskoj godini 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr. sc. socio.).

I.

1. Međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES) i UNESCO Katedra za poduzetničko obrazovanje u suradnji s Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo.

2. Međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc. socio.) iz društvenih znanosti.

UVJETI UPISA:

II.

Pravo upisa na Međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij  PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST ostvaruju studenti koji imaju:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području društvenih znanosti

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Broj upisnih mjesta: 8

III.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  • popunjeni obrazac prijave
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • ovjerena preslika diplome o završenom studiju
  • ovjeren prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
  • preporuka jednog sveučilišnog profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
  • dvije fotografije (4 x 6 cm)
  • pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
  • motivacijski esej (jedna stranica teksta)
  • ukoliko školarinu plaća poslodavac, potrebna je ovjerena potvrda poslodavca o plaćanju školarine pristupniku
  • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr )

   Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na doktorski studij „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“, na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31 000 Osijek
Hrvatska

Rok za podnošenje prijave je 31. ožujka 2024.

IV.

Troškovi međusveučilišnog interdisciplinarnog  doktorskog studija

Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom Međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ iznosi 12.608,67 EUR (95.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije 7,53450). Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta: IBAN HR9424020061101070944 poziv na broj: (02) 230200-OIB ili datum rođenja.

Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 2.123,56 EUR (16.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) prilikom upisa na studij + 2.123,56 EUR (16.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) do kraja I. godine
  • 2.123,56 EUR (16.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) prilikom upisa u II. godinu + 2.123,56 EUR (16.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) do kraja II. godine
  • 2.123,56 EUR (16.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) prilikom upisa u III. godinu + 1.990,84 EUR (15.000,00 kn uz fiksni tečaj konverzije  7,53450) do kraja III. godine

V.

Odabir polaznika:

Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog savjetnika/voditelja istraživačkog rada.  Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

VI.

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na:

e-mail: kkrizanovic@ices.hr
telefon: +385 (0)31 224 475

ili Uredu za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku na:
e-mail: slobodanka.stjepanovic@efos.hr
telefon: +385 (0)31 224 498

Informacije o Međusveučilišnom interdisciplinarnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST objavljene su na Internet stranici www.ices.hr. Direktna poveznica na doktorski studij: https://www.ices.hr/doktorski-studij/ .

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Predsjednica Vijeća za interdisciplinarne međusveučilišne doktorske studije – međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost
Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emerita