NATJEČAJ ZA SLOGAN EKONOMSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

28.01.2015.

efosEkonomski fakultet u Osijeku poziva sve svoje studente da se uključe u kreiranje slogana Fakulteta te da doprinesu kreiranju njegove prepoznatljivosti.

Zadatak je osmisliti kratku, jasnu i lako pamtljivu rečenicu koja će predstavljati Ekonomski fakultet u Osijeku.

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti svi (bivši i sadašnji) studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Kako se prijaviti?

Prijedlog slogana Ekonomskog fakulteta u Osijeku potrebno je poslati isključivo e-mailom na e-mail adresu: slogan@efos.hra uz prijedlog slogana potrebno je poslati i sljedeće podatke: ime i prezime autora slogana, adresu, datum rođenja, te status (redovni/izvanredni student, godina studiranja, završeni student – godina diplomiranja/završetka studija).

Nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.

Prijedlog slogana potrebno je poslati na hrvatskom jeziku.

Sve pristigle prijedloge/prijave razmotrit će i ocijeniti sedmeročlano povjerenstvo, koje će izabrati najbolja tri slogana. Izabrani slogani  će se nagraditi te koristiti u promotivne svrhe.

Rok prijave? Natječaj je otvoren od 28. siječnja do 28. veljače 2015. godine.

Odluka o izboru najboljeg slogana bit će objavljena  15. ožujka 2015. godine.

Imena autora pobjedničkih uradaka, biti će objavljena na web sjedištu Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Autori prva tri slogana biti će nagrađeni i dobiti posebno priznanje od strane Uprave Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Nagrade su sljedeće:

  1. Nagrada za najbolji slogan – tablet
  2. Nagrada za 2. i 3. izabrani slogan – e-čitač

 

Sve upite vezane uz natječaj možete poslati na e-mail adresu: slogan@efos.hr.