Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2012./2013.

05.03.2013.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske  županije objavljuje natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.

Natječaj se objavljuje u «Glasu Slavonije», na web stranicama Županije: www.obz.hr i na web stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: www.unios.hr

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 27. ožujka 2013. godine.

Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno na odgovarajućem obrascu utvrđenom od Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.

Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta, životopis te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uvjeti za dodjelu sredstava

Pravo na potpore za poslijediplomski studij mogu ostvariti polaznici:

– koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog specijalističkog studija,
– koji imaju prosjek ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10% najboljih studenata u godini
diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici iz stavka 1.:

– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,
– koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

Izvor: www.unios.hr