NAJAVA 36. SIMPOZIJA OSIJEK-PFORZHEIM “CHALLENGES OF COMPETITION AND DEVELOPMENT IN A CHANGING ENVIRONMENT”

11.09.2015.

Pforzheim University36. Simpozij Osijek-Pforzheim “Challenges of competition and development in a changing environment” održati će se 04.-06. studenog 2015. godine u Pforzheimu, Njemačka.

Pozivamo autore zainteresirane za sudjelovanje na Simpoziju da pošalju sažetke radova. Sažeci, kao i sami radovi trebaju biti na engleskom jeziku.

Datum do kojega je potrebno dostaviti sažetke, koji trebaju sadržavati 300-500 riječi je 15.09.2015.godine, a rok za dostavu cijelog rada je 25.10.2015.

Sažetke je potrebno dostaviti putem emaila: suncica@efos.hr ili lekom@efos.hr.

Više informacija, uključujući i upute za pisanje radova potražite na mrežnim stranicama Simpozija.