Marko Martinović, mag. ing. rač. – novi je doktor znanosti

06.07.2022.

Marko Martinović, mag. ing. rač., student 1. generacije doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost, novi je doktor znanosti (dr.sc.). Uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „MODELIRANJE INOVATIVNOSTI PODUZEĆA POMOĆU INTELIGENTNE PODATKOVNE ANALITIKE“ pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica; prof. dr. sc. Josip Mesarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, član i doc. dr. sc. Dalibor Pudić, docent u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju Sveučilišta Sjever, član. Mentor disertacije je bila prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 5. srpnja 2022. Čestitamo!