Mario Sedlaček novi magistar znanosti

11.09.2012.

Mario Sedlaček, student 7. generacije PSP-a, stekao je titulu magistra znanosti obranom rada pod nazivom “Pokretanje i brendiranje lanca zadruga za nastup prema trgovačkim lancima”. Obrana ovog uspješnog magistarskog rada održana je 11.09.2012. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Marcel Meler, predsjednik, prof.dr.sc. Ivan Štefanić, član i mentor te prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić, član. Čestitamo!