Mario i Marina novi sveučilišni specijalisti

07.07.2011.

Novi sveučilišni specijalisti postali su Mario Peulić, student 12. generacije i Marina Jeger, studentica 11. generacije PSP-a. Mario je obranio rad pod nazivom “Podrška jedinice lokalne samouprave razvoju poduzetništva na ruralnim područjima – slučaj Općina Lovas – Arator d.o.o.”, a Marina rad s temom “Razvijanje poduzetničke perspektive modela odlučivanja”. Uspješne obrane održane su na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u četvrtak 07.07.2011.

Čestitamo!