Kristina Cindrić obranila završni rad

05.05.2015.

U četvrtak 30.04.2015. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku uspješno je obranjen još jedan završni rad. Rad pod naslovom “Uloga balanced scorecard-a u poboljšanju poslovanja” obranila je Kristina Cindrić, studentica 16. generacije PSP-a pred stručnom komisijom u sastavu: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus, predsjednik, prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, član i mentor te prof.dr.sc. Nataša Šarlija, član.