Konferencija State of European University Business Cooperation

17.01.2018.

UBC Workshop 2017Predstavnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof.dr.sc. Slavica Singer i izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, sudjevali su na konferenciji State of European University Business Cooperation, koja se održala od 14.-15.12.2017,. godine u Briselu. Na konferenciji su, između ostalog, prezentirani i rezultati istraživanja, koje je analiziralo u kojoj mjeri i na koji način sveučilišta u različitim zemljama Europske unije surađuju s poslovnim sektorom. Cilj ove suradnje je povećanje kompetencija studenata, nastavnika, poslovnog sektora, te rješavanje konkretnih problema gospodarstva i zajednice u kojoj sveučilišta djeluju. Više informacija o rezultatima ovog istraživanja za Hrvatsku možete vidjeti u sljedećem dokumentu, više informacija o samom projektu, možete vidjeti na www.ub-cooperation.eu.