Konferencija o autentičnom liderstvu

17.06.2010.

U periodu od 05-12.06.2010. godine Sunčica Oberman Peterka sudjelovala je na konferenciji o autentičnom liderstvu, u organizaciji ALIA (Authentic Leadership in Action), u Halifaxu, Kanada. Jedna od osnivačica ovog instituta je Susan Skjei, koja na poslijediplomskom i diplomskom studiju Poduzetništvo, zajedno sa Sunčicom predaje kolegij Autentično liderstvo. U okviru konferencije, Sunčica Oberman Peterka završila je 15-satni seminar na temu “Rješavanje teških problema (Solving tough problems)”, koji su vodili Adam Kahane (autor svjetskih bestsellera Solving tough problems i Power and Love), Mille Bojer i LeAnne Grillo. Svi oni su osnivači međunarodne udruge REOS, koja se bavi rješavanjem kompleksnih društvenih problema u mnogim zemljama svijeta, kao npr. Južnoafrička Republika, Indija, Brazil, USA itd. Na konferenciji je i kao jedan od govornika bio Peter Senge, autor poznate Pete Discipline, koji je govorio na temu “The Necessary Revolution”.