Katarina Štavlić obranila završni rad

15.12.2009.

Katarina Štavlić, studentica 10. generacije, pridružila se kolegama koji su stekli akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Pred stručnim Povjerenstvom u sastavu; prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, predsjednik te prof.dr.sc. Marijan Karić i prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, članovi Povjerenstva, obranila je završni rad pod naslovom “Analiza aktivnosti u poduzetničkom ciklusu”. Rad je obranjen u utorak 15.12.2009. Čestitamo!