Javna obrana doktorske disertacije pristupnice mr. sc. Sanje Bračun

29.06.2020.

efosPoštovani, obavještavamo o održavanju javne obranu doktorske disertacije naslova „Poduzetničke kompetencije u kreativnim i kulturnim industrijama“ mr. sc. Sanje Bračun, pristupnice poslijediplomskog međunarodnog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost.

Javna obrana održat će se u ponedjeljak 6. srpnja 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek, s početkom u 10:00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. prof. dr. sc. Nataša Šarlija, redovita profesorica u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica,
2. izv. prof. dr. sc. Barbara Bradač Hojnik, izvanredna profesorica Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru, članica,
3. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, članica,
4. doc. dr. sc. Marina Stanić, docentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zamjenica,
5. Ana Zrnić, univ. spec. oec., asistentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zapisničarka