International entrepreneurship educators conference

12.09.2008.

Od 8-10.rujna 2008. godine u Londonu održana je međunarodna konferencija International entrepreneurship educators conference. Fokus ovogodišnje konferencije bio je na izazovima u razvoju koncepta poduzetničkog sveučilista, te ugradnji poduzetničke aktivnosti u različite institucije u društvu. Prof.dr.sc. Slavica Singer i dr.sc. Sunčica Oberman Peterka su u sklopu konferencije vodile radionicu pod nazivom “Developing an Entrepreneurial European Doctoral Programme”, na kojoj su prezentirale TEMPUS ICES projekt, te doktoralni studij iz Poduzetništva, čiji je razvoj jedan od ciljeva ovog projekta.