Info dan – Erasmus

25.09.2009.

Smjer „Poduzetništvo“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku  nastoji promovirati  vrijednosti  poput proaktivnosti, fokusiranosti  na prilike, toleranciju neizvjesnosti, društveni aktivizam, te umreženost studenata unutar studija ali i sa kompatibilnim  programima u EU. U sklopu programa Erasmus mobilnosti od ove je godine našim studentima  na preddiplomskoj i diplomskoj razini, pružena mogućnost studiranja, rada i života u drukčijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju, što pridonosi  većoj konkurentnosti na tržištu rada, atraktivnijim zaposljenjem, većom društvenom angažiranošću studentata.  Ispitajte mogućnosti koje se nude Erasmus programom mobilnosti. Sveučilišni odbor za međunarodnu suradnju gostovat će na Ekonomskom fakultetu u Osijek u okviru INFO DANA Erasmus mobilnosti 30.09.2009. u 14,00 h u dvorani 2.