In Memoriam Marijana Zekić-Sušac

07.07.2020.

In Memoriam
mojoj studentici i našoj kolegici

Marijana Zekić-Sušac
13.10.1967.- 7.7.2020.

Marijana je bila i ostat će dio Ekonomskog fakulteta u Osijeku, od vremena kada je bila naš student do sudjelovanja u razvoju nastavnog i istraživačkog profiliranja fakulteta,  prolazeći sve stepenice akademske karijere od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju. Marijana je ostavila jak trag u djelovanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, posebno kroz jačanje prepoznatljivosti fakulteta u području informacijskih znanosti i inteligentnih sustava za potporu odlučivanju.

Marijana je imala vrlo konzistentan obrazovni i istraživački put – završila je smjer Ekonomske kibernetike na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 1990. godine, a na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu obranila je 1995. godine magistarski rad pod naslovom “Metamodel inteligentnog sustava za podršku odlučivanju u poduzeću”, a doktorirala je iz informacijskih i komunikacijskih znanosti 2000. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom “Neuronske mreže u predviđanju profitabilnosti ulaganja”. I uvijek je bila spremna za dodatno učenje (EUROBASES databases, 1992., pred-doktorska Fulbrightova stipendija na University of Stanford i University of Wisconsin Milwaukee, 1997).  Istraživanje u području neuralnih mreža u odlučivanju Marijana je intenzivirala kroz brojne projekte, kao što je (još nezavršen) projekt „Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom inteligentnom podatkovnom analitikom” financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost.  Dugi niz godina bila je predsjednica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja i organizator konferencija iz tog područja, članica uređivačkih odbora nekoliko znanstvenih časopisa.

I sve to je radila s lakoćom, ali s punom predanosti, nikada nije tražila rame za plakanje, češće je to ona bila drugima.

Mi koji smo radili s Marijanom, znamo da je bila neobična kombinacija ustrajnosti i ljubaznosti, ne prihvaćajući kompromise na račun integriteta. Marijana je bila odličan slušač, nikada nije nametala svoj stav, ali nikada i nije odustajala, bez razloga.

Današnji odlazak Marijane je s razlogom – to nije odustajanje. Zbog toga ćemo, zajedno s našim doktoralnim studentima kojima je bila mentor, završiti taj dio Marijanine ostavštine našem doktoralnom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, koja će se onda nastaviti u radu budućih doktora znanosti.

Draga Marijana, nedostajete nam – sada i ubuduće. Bili ste dobra duša našeg studija.

Slavica Singer
u ime profesora i studenata
doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST