Hrvoje Janocik, novi sveučilišni specijalist poduzetništva

08.03.2012.

Uspješnom obranom završnog rada, Hrvoje Janocik, student 12. generacije PSP-a, stekao je titulu sveučilišnog specijaliste poduzetništva. Rad pod nazivom “Utjecaj ABC metode upravljanja troškovima na poslovanje poduzeća” obranjen je 08.03.2012. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Stipan Penavin, predsjednik, prof.dr.sc. Nataša Šarlija, član i mentor te prof.dr.sc. Marijan Karić, član. Čestitamo!