Gostovanje poduzetnice i inovatorice – Višnje McMaste

30.10.2005.

Na poslijediplomskom studiju “Poduzetništvo” u petak, 28.10.2005. u Poreču, u okviru kolegija “Poduzetnički menadžment” održano je predavanje na temu: “Razvoj inovativnog proizvoda na primjeru suvenira – Slatki pušlek”, uz gostovanje poduzetnice i inovatorice Višnje McMaster.