Entrepreneurial Insight & Personal Development

01.03.2012.

U sklopu drugog semestra na doktorskom studiju “Poduzetništvo i inovativnost” prof.dr.sc. Zoran Sušanj održao je predavanja iz obaveznog kolegija, Entrepreneurial Insight & Personal Development. Predavanja su održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 01-03.03.2012.