Dubravka Rendulić obranila završni rad

04.10.2012.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 04.10.2012., održana je uspješna obrana završnog rada. Dubravka Rendulić, studentica 11. generacije PSP-a, stekla je titulu sveučilišnog specijaliste poduzetništva, obranom završnog rada pod nazivom “Stvaranje uspješnog poduzetnika kao preduvjet održivog ekonomskog razvoja na lokalnoj i nacionalnoj razini”. Čestitamo!