Dr.sc. Zvonimir Zdunić – gost predavač

08.01.2008.

U okviru kolegija Međunarodno poslovanje i logistika gostovati će predavač dr.sc. Zvonimir Zdunić s Poljoprivrednog instituta u Osijeku. Tema predavanja biti će iskustva Poljoprivrednog instituta u poslovanju na međunarodnom tržištu (Albanija, Turska, Iran..). Predavanje će se održati u četvrtak, 10.01.2008. u 19.00 h u dvorani 14 na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.