Doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost: obrane doktorskih disertacija

17.03.2020.

efosI. Na poslijediplomskom interdisciplinarnom međusveučilišnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST održati će se obrana doktorske disertacije pod naslovom “Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi” pristupnice Tihane Koprivnjak, dana 27. ožujka 2020. godine u 10,00h u Vijećnici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za obranu doktorske disertacije je: prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, Ekonomski fakultet u Osijeku, predsjednica, prof. dr. sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet u Osijeku, članica i izv. prof. dr. sc. Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, članica (i izv. prof.dr.sc. Aleksandar Erceg, zamjenski član).

II. Na poslijediplomskom interdisciplinarnom međusveučilišnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST održati će se obrana doktorske disertacije pod naslovom “Rast malih i srednjih poduzeća kroz akvizicije” pristupnice Petre Mezulić Juric, dana 27. ožujka 2020. godine u 12,00h u Vijećnici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za obranu doktorske disertacije je: prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, Ekonomski fakultet u Osijeku, predsjednica, prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, Ekonomski fakultet u Osijeku, članica i prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (i doc. dr. sc. Marina Stanić, zamjenska članica).