Doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST – obrane doktorskih disertacija 27.3.2020.

25.03.2020.

ices_logoNa poslijediplomskom interdisciplinarnom međusveučilišnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, u petak, 27.3.2020. godine održat će se obrane doktorskih disertacija. Zbog izvanredne situacije prouzročene coronavirusom, obrane će biti održane ONLINE. Svi zainteresirani mogu pratiti obrane putem linka na ZOOM sesije.

U 10:00

Tihana Koprivnjak:  Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi“

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije: prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić, Ekonomski fakultet u Osijeku, predsjednica, prof.dr.sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet u Osijeku, članica i izv.prof.dr.sc. Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, članica (i izv. prof.dr.sc. Aleksandar, zamjenski član)

Zapisničar Ana Zrnić, univ. spec. oec.

Link na zoom sesiju za obranu doktorske disertacije Tihane Koprivnjak, univ.spec.oec. –

Join Zoom Meeting, 27.3.2020. u 10 h
https://zoom.us/j/230712639

Meeting ID: 230 712 639

U 12:00

Petru Mezulić Juric „Rast malih i srednjih poduzeća kroz akvizicije“ 

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, Ekonomski fakultet u Osijeku, predsjednica, prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, Ekonomski fakultet u Osijeku, članica i prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, članica (i doc.dr.sc. Marina Stanić, zamjenski član)

Zapisničar: Ana Zrnić, univ. spec. oec.

Link na zoom sesiju za obranu doktorske disertacije Petre Mezulić Juric, univ.spec.oec. –

Join Zoom Meeting, 27.3.2020. u 12 h
https://zoom.us/j/768665074

Meeting ID: 768 665 074