Doktorski studij “PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST” – natječaj za upis

02.12.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

raspisuje
NATJEČAJ

za upis 9. generacije poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija  „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ u akademskoj godini 2021./2022. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.).

I.

1. Poslijediplomski međusveučilišni interdisciplinarni studij  PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES) u suradnji s Turku School of Economics, Finska; Univerza v Mariboru, Slovenija; Universitaet Klagenfurt, Austrija; Durham University, Ujedinjeno Kraljevstvo.

2. Poslijediplomski međusveučilišni interdisciplinarni studij  PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje ekonomije.

UVJETI UPISA:

II.

Pravo upisa na Poslijediplomski međusveučilišni interdisciplinarni studij  PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST ostvaruju studenti koji imaju:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
  • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
  • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
  • završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području društvenih znanosti

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Broj upisnih mjesta: 10

 III.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

1. popunjeni obrazac prijave (dostupan na web adresi https://www.ices.hr/doktorski-studij/)
2. životopis
3. dokaz o državljanstvu
4. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
5. ovjeren prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
6. preporuke dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
7. dvije fotografije (4 x 6 cm)
8. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
9. motivacijski esej (jedna stranica teksta)
10. ukoliko školarinu plaća poslodavac, potrebna je ovjerena potvrda poslodavca o plaćanju školarine pristupniku
11. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr)

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“, na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31 000 Osijek

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2022.

IV.

Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija

Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom Poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija   „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ iznosi 95.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta:  IBAN HR43 2500 0091 1020 1337 6  poziv na broj: (02) 230200-OIB ili datum rođenja.

Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 16.000,00 kn prilikom upisa na studij + 16.000,00 kn do kraja I. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u II. godinu + 16.000,00 kn do kraja II. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u III. godinu + 15.000,00 kn do kraja III. godine

 V.

Odabir polaznika:

Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog savjetnika/voditelja istraživačkog rada.  Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

VI.

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na:

e-mail:kkrizanovic@ices.hr
telefon: +385 ( 0)31 224 475

ili Uredu za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku na:
e-mail: slobodanka.stjepanovic@efos.hr
telefon: +385 ( 0)31 224 498

Informacije o Poslijediplomskom međusveučilišnom interdisciplinarnom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST objavljene su na Internet stranici www.ices.hr. Direktan link na doktorski studij: https://www.ices.hr/doktorski-studij/ .

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.