Doktorski seminar Triple Helix

30.03.2011.

Doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST Ekonomskog fakulteta u Osijeku, u suradnji s Veleučilištem VERN’, u Zagrebu organizira doktorski seminar Triple Helix, kojega će održati profesor Henry Etzkowitz, začetnik Triple Helix koncepta. Triple Helix seminar prvenstveno je namijenjen studentima doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim studentima koji su zainteresirani za područje inovacija, članovima akademske zajednice, poslovnim liderima, djelatnicima javne uprave i ostalim stručnjacima koji su uključeni u različite aspekte upravljanja inovacijama.

Koncept Triple Helix (trostruka spirala) pomaknuo je tri glavna elementa (sveučilište, vlada, poslovni sektor) od izoliranih ili bilateralnih, pa čak i trilateralnih oblika suradnje prema spiralnim multilateralnim dimenzijama suradničkih odnosa između tri institucionalne sfere, što doprinosi povećanju inovacijskog kapaciteta cijelog društva. Uz ispunjavanje svojih tradicionalnih funkcija, svaka od institucionalnih sfera “preuzima ulogu druge” stvarajući tako nove sinergije. Institucije koje preuzimaju netradicionalne smatraju se najvažnijim potencijalnim izvorima inovacija. Novi načini interdisciplinarnog stvaranja znanja u kojima sudjeluju Triple Helix partneri nadahnjuju projekte koji uključuju suradnju u istraživanju i osnivanje poduzeća, što je od posebnog značaja u trenutnim uvjetima konkurentnosti na međunarodnoj razini. Više o samom Triple Helix konceptu potražite na: http://www.triplehelixconference.org.

Dr. Henry Etzkowitz, profesor istraživač na Human Sciences and Advanced Technologies Research Institute (H-STAR, Stanford University, znanstvenik je međunarodnog ugleda u području istraživanja inovacija kao začetnik koncepata “poduzetničko sveučilište” i “Triple Helix” koji povezuju sveučilište s poslovnim sektorom i vladom na nacionalnim i regionalnim razinama. Kao predsjednik Triple Helix udruženja, nalazi se u središtu jedinstvene međunarodne mreže od nekoliko stotina znanstvenika, analitičara politika i praktičara u odnosima između sveučilišta, poslovnog sektora i vlade. Profesor Etkowitz jedan je od suosnivača serije međunarodnih Triple Helix konferencija, koje su rezultirale nizom knjiga, posebnih izdanja znanstvenih časopisa i analiza politika.

Seminar će se održati na engleskom jeziku i pokrivati će sljedeće teme:
– Types of Triple Helix Model: Statist, Laissez-faire, Balanced
– Entrepreneurial University
– Triple Helix spaces: Knowledge, Consensus, Innovation
– Triple Helix conceptual axes: Institutional Spheres, Integrative Spaces, Individual Dynamics

Seminar će se održati 8. i 9. travnja 2011. godine na VERN’ovoj lokaciji na Iblerovom trgu 10,  2. kat, učionica IMP 12. Za detaljne informacije o seminaru i prijave, posjetite http://www.ices-study.org.