Darija Gavranović, univ.spec.oec

17.01.2011.

Studentica 11. generacije, Darija Gavranović, uspješno je obranila završni rad pod naslovom “Konkurentnost malih poduzeća u globalnom okruženju”. Rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom; prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić, predsjednik, prof.dr.sc. Marcel Meler, član i mentor te prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, član. Obrana završnog rada održana je u ponedjeljak 17.01.2011. Čestitamo!