Dalibor Papoušek i Alen Dujmić novi magistri

22.12.2009.

Kraj godine na PSP-u se završava sa još dvije uspješne magistarske obrane. Dalibor Papoušek, student 6. generacije i Alen Dujmić, student 9. generacije danas (22.12.2009.) su obranili svoje magistarske radove. Dalibor Papoušek obranio je magistarski rad pod naslovom “Perspektiva utjecaja malih banaka u Republici Hrvatskoj na financiranje gospodarskog rasta”, a Alen Dujmić rad pod nazivom “Dokapitalizacija kao izvor financiranja rasta poduzeća”. Daliboru i Alenu želimo još puno poduzetnickih uspjeha!