Barcelona – EFER/IESE

21.05.2007.

U periodu od 20 – 22.05.07., voditeljica PSP-a prof. Slavica Singer, boravi u Barceloni, na radnom sastanku u organizaciji EFER/IESE . Prof. Singer će u okviru sesije na temu “Poduzetništvo na Sveučilištima” imati prezentaciju pod nazivom “Poduzetništvo kao disciplina” (Entrepreneurship as a Discipline).