Autentično liderstvo – gost Marian Holienka

13.11.2012.

U sklopu predmeta drugog semestra Autentično liderstvo na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo gostovao je Marian Holienka, doktoralni student Univerziteta Komenského iz Bratislave i član GEM tima za Slovačku. Marian je studentima 15. generacije PSP-a predstavio usporedbu poduzetničke aktivnosti Hrvatske i Slovačke prema GEM istraživanju. Prezentacija je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 08.11.2012.